Αρχική
Διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης εσόδων και κερδών για την Entersoft
13/7/2010

Τα έσοδα, τα κέρδη και η διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου Entersoft παρουσίασαν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης κατά το α’ εξάμηνο του 2010, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα.  Οι θυγατρικές του εξωτερικού, κατά το πρώτο εξάμηνο της εμπορικής λειτουργίας τους, συνέβαλαν περίπου στο 4% των συνολικών εσόδων του Ομίλου.
Η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της Entersoft Α.Ε. αποδίδεται κυρίως:
* στα νέα προϊόντα που ανέπτυξε και παρουσίασε μετά τις επενδύσεις που προβλέπονταν από την εισαγωγή της στην Εναλλακτική Αγορά,
* στην επέκταση της στις αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και
* στην είσοδό της στην αγορά με νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing) μέσω της θυγατρικής της Retail Link Α.Ε.
Ο Όμιλος και η εταιρεία ενίσχυσαν τη ρευστότητά τους έχοντας μηδενικό δανεισμό, παρ’ όλες τις προαναφερθείσες επενδύσεις και εξαγορές.
 
Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ενέκρινε τη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 1,5 εκ. ευρώ με την Alpha Bank, στοχεύοντας σε περαιτέρω ανάπτυξη μέσω εξαγορών άλλων εταιρειών. Αυτό δίνει στην Entersoft A.E. τη δυνατότητα επιπλέον επενδύσεων ύψους περίπου 2,5 εκ. ευρώ, εκμεταλλευόμενη παράλληλα την υπάρχουσα ρευστότητά της.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2010, τόσο για την Μητρική όσο και για τον Όμιλο έχουν ως εξής:
* Ο Κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 4,224 εκατ.  ευρώ  από 3,802 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 11,12%.
* Τα Κέρδη Προ Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 962 χιλ. ευρώ από 696 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο 38,19%.
* Τα Κέρδη Μετά Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 598 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας επίσης σημαντική άνοδο της τάξης του 27,27% παρά την επιβολή έκτακτης φορολογικής εισφοράς για τα κέρδη της χρήσης 2009 ύψους 90 χιλ. ευρώ.
* Ο Κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 3,795 εκατ. ευρώ από 3,574 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,19%.
* Τα Κέρδη Προ Φόρων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 955 χιλ. ευρώ  από 872 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο 9,51%.
* Τα Κέρδη Μετά Φόρων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 622 χιλ. ευρώ μετά την επιβολή έκτακτης φορολογικής εισφοράς για τα κέρδη της χρήσης 2009 ποσού 88 χιλ. ευρώ.
* Η εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό ενώ ο δείκτης άμεσης ρευστότητας ενισχύθηκε στο 5,69 από 4,05 το τέλος του 2009.


Σχετικά με την Entersoft
Η Entersoft είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για φιλόδοξες επιχειρήσεις. Παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και ποιοτικά διευρυνόμενο πελατολόγιο. Παράλληλα η εταιρεία διαθέτει ένα επιλεγμένο δίκτυο Πιστοποιημένων Συνεργατών, εξασφαλίζοντας την βέλτιστη υποδομή για ποιοτική υλοποίηση και υποστήριξη του πελατολογίου της. Η Entersoft είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαθέτει θυγατρικές εταιρείες στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, την ελληνική εταιρεία Retail Link A.E. με εξαγορά που πραγματοποίησε το 2009, καθώς και εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο.
Η εταιρεία πρωταγωνιστεί στην αγορά λογισμικού για επιχειρήσεις προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντά της, ERP, CRM, Retail, Mobile και e-Commerce,  τα οποία είναι σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft.  Τα προϊόντα της υποστηρίζουν ένα μεγάλο φάσμα πελατολογίου σε σχεδόν όλες τις κάθετες αγορές, στις καθημερινές εσωστρεφείς και εξωστρεφείς λειτουργίες τους, Οικονομική και ΧρηματοΟικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Αποθηκών, Αποθεμάτων και Διανομών, Αγορών και Προμηθειών, Βιομηχανικής Παραγωγής, Marketing, Πωλήσεων και Service, Διαχείριση Λιανικής και Mobile Εμπορική Διαχείριση, συναλλαγές με εμπορικούς εταίρους (B2B E-Commerce) και καταναλωτικό κοινό (B2C E-Shop) μέσω Internet και ενσωματωμένες τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για MIS πληροφόρηση σε ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας.
Πρόσφατα, η Entersoft Α.Ε. βραβεύτηκε από τη Microsoft Corporation ως "2010 Microsoft Country Partner of the Year", για την τεχνολογική υπεροχή και καινοτομία της, το επίπεδο ικανοποίησης και διεύρυνσης του πελατολογίου της αλλά και την επιχειρηματική της αριστεία και εμβέλεια.


Πληροφορίες
Web: www.entersoft.gr
E-mail: info@entersoft.gr
Τηλ.: 210 9525001

Περισσότερα Νέα