Αρχική
CompakWin 
Το πληρέστερο ελληνικό ERP για μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Βελτιστοποιεί την εταιρική λειτουργία, αυξάνει την εταιρική ισχύ, χτίζει αποτελεσματικότερες λειτουργικές δομές.
ΟΝΟΜΑ:
CompakWin 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Μεγάλες Επιχειρήσεις
CLIENT/SERVER:
WEB-BASED:
MIS:

Το CompakWIN της SingularLogic είναι το κορυφαίο ελληνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων για τις μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Βασικά χαρακτηριστικά
* Διαθέτει υψηλή λειτουργικότητα, που εξασφαλίζει την αυτοματοποίηση και την ολική διαχείριση των πόρων της εταιρείας που μετέχουν άμεσα και έμμεσα σε όλο τον κύκλο συναλλαγών της επιχείρησης.
* Επιτυγχάνει έλεγχο του κόστους και μεγιστοποίηση των εσόδων, με μείωση των χρόνων παραγωγής του έργου σε όλα τα τμήματα και την καλύτερη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων.
* Αξιοποιεί την πληροφορία με στόχο τη λήψη αποφάσεων μέσω ενός δυναμικού συστήματος πληροφόρησης προς τη διοίκηση (Business Intelligence). Συλλογή, σύνθεση και παρουσίαση των επιχειρηματικών δεδομένων.
* Επιτυγχάνει την ικανοποίηση του πελάτη μέσω της καλύτερης εξυπηρέτησης, με δυνατότητα παρακολούθησης έως και της πιστότητάς του, χάρη σε ένα δυναμικό σύστημα CRM που διαθέτει.
* Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας για την προστασία δεδομένων βάσει δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών.
* Αναπτύσσεται διαρκώς, με νέες εκδόσεις που ενσωματώνουν νέα λειτουργικότητα, τεχνογνωσία από τους πελάτες και νέα τεχνολογία.
 
 
Εξειδίκευση  & εκδόσεις για άθετες αγορές
Tο SingularLogic CompakWIN έχει ενσωματώσει, μέσα από την εμπειρία πολλών ετών, επιπρόσθετη λειτουργικότητα, καλύπτοντας εξειδικευμένες ανάγκες επιχειρήσεων σε διάφορες αγορές, όπως: Τρόφιμα-Ποτά, Φαρμακευτικές, Ενδυση–Υπόδηση, Λιανικό Εμπόριο, Εισαγωγές–Εξαγωγές, Τράπεζες, Eπιπλα, Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα, Εκδόσεις, Μεταφορικές Εταιρείες, Logistics, Διανομή, Δομικά Υλικά, Παροχής Υπηρεσιών, Βιομηχανία κ.ά.
Η εξειδίκευση του προϊόντος και η εμπειρία των ανθρώπων της ελαχιστοποιούν το χρόνο και το κόστος υλοποίησης, παρέχοντας στην επιχείρηση σημαντικότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 
 
Υψηλή λειτουργικότητα
Το SingularLogic CompakWIN διαθέτει τα ακόλουθα υποσυστήματα:
* Οικονομική Διαχείριση: Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση Παγίων, Συναλλασσόμενοι, Προμηθευτές, Consolidation, Οικονομικές Αναφορές, Ταμείο
* Οικονομικός Σχεδιασμός: Προϋπολογισμός, Ταμειακός Προγραμματισμός, P&L, Οικονομικοί Δείκτες, Αξιολόγηση Πιστωτών, Οφειλές προμήθειας, Εισπράξεις πελατών
* Εμπορική Διαχείριση: Πωλήσεις, Πελάτες, Λιανική, Διαχείριση Εμπορικής Πολιτικής, Αποθήκες, Προμηθευτική Αλυσίδα, Κοστολόγηση, Συστήματα Στατιστικής Ανάλυσης, Off-line λειτουργία καταστημάτων
* Βιομηχανική Διαχείριση: Σχεδιασμός–Οργάνωση Εγκατάστασης, Παραγωγή, Σχεδιασμός Απαιτήσεων Παραγωγής MPS–MRP, Κοστολόγηση, Σχεδιασμός Δυναμικότητας Παραγωγής, Πολιτική Ποιότητας.

 

Προδιαγραφές & υποστήριξη
Δυνατά σημεία

* IAS Compliant – Multi Company – Multi Currency – Web Enabled – MS Windows Client & SQL Server Certified – Windows Presentation Foundation (.NET Framework 3.0) – Reporting με χρήση Crystal Reports XI

* Η SingularLogic παρέχει τον κατάλληλο μηχανισμό υποστήριξης, με εξειδικευμένο προσωπικό, project managers, εξειδικευμένους συμβούλους, ειδικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, σε 24ωρη βάση, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο.

 

* Κατέχει ηγετικό μερίδιο στην αγορά των Πληροφοριακών Συστημάτων ERP

* Διαθέτει υψηλή λειτουργικότητα και παραμετρικότητα

* Φιλικό, παραθυρικό περιβάλλον χρήσης

* Ενσωματώνει κάθετη λειτουργικότητα (Τρόφιμα–Ποτά, Φάρμακα κ.ά.)

* Διαθέτει δυναμικό σύστημα πληροφόρησης – MIS Reporting

* Αυτόματη διασύνδεση με συστήματα CRM, BI, e-Sales, HCM, KNAPP, Aberon WMS, Documentum