Αρχική
G&G iCati 
Λογισμικό διενέργειας & διαχείρισης τηλεφωνικών, προσωπικών & διαδικτυακών δημοσκοπήσεων.
ΟΝΟΜΑ:
G&G iCati 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
G&G

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Δημοσκοπήσεων εταιρείες
CLIENT/SERVER:
WEB-BASED:
MIS:
Το G&G iCati απευθύνεται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, σε ερευνητικά κέντρα και γενικά σε εταιρείες που διενεργούν οποιουδήποτε τύπου έρευνες και συνεντεύξεις είτε τηλεφωνικές είτε πρόσωπο με πρόσωπο είτε μέσω Internet.

Χαρακτηριστικά
* Δημιουργία και διαχείριση ερωτηματολογίων
* Ορισμός είδους απαντήσεων: απλές, πολλαπλής επιλογής, ελεύθερου κειμένου κ.λπ.
* Δυνατότητα ερωτήσεων/απαντήσεων με φωτογραφίες και βίντεο
* Δυνατότητα υπερπήδησης ερωτήσεων
* Διαχείριση τηλεφωνικών αριθμών και προώθησή τους στους τηλεφωνητές
* Απλή και γρήγορη καταγραφή των απαντήσεων των ερωτηθέντων
* Δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης σε Excel, SPSS και άλλα στατιστικά πακέτα
* Δυνατότητα εκτέλεσης των ερωτηματολογίων σε φορητούς υπολογιστές (tablets, netbooks κ.ά.) για CAPI και μαζική αποστολή των αποτελεσμάτων στον server
* Δυνατότητα αποστολής των ερωτηματολογίων στο Internet και εκτέλεση απεριόριστου αριθμού διαδικτυακών (Web-based) συνεντεύξεων, με όνομα και συνθηματικό χρήστη για κάθε συνέντευξη
Δυνατά σημεία