Αρχική
CTCollect Debt Collection Platform 
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα συστημάτων διαχείρισης απαιτήσεων, με 15ετή παρουσία στην ελληνική αγορά.
ΟΝΟΜΑ:
CTCollect Debt Collection Platform 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Εισπρακτικές Εταιρείες
CLIENT/SERVER:
WEB-BASED:
MIS:

Hεφαρμογή CTCollect Debt Platform είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης ολόκληρου του κυκλώματος είσπραξης απαιτήσεων, από τη γέννηση μέχρι την ωρίμανσή τους. Το προϊόν της Compucare είναι επί 15 χρόνια ηγέτης στην αγορά της διαχείρισης απαιτήσεων, γεγονός που αποδεικνύεται από τον πολύ μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων και από το ότι έχουν επενδύσει σε αυτό πολλές τράπεζες, εισπρακτικές εταιρείες, εταιρείες Leasing, ασφαλιστικές εταιρείες, μεγάλα δικηγορικά γραφεία και άλλου τύπου επιχειρήσεις.
Οι κύριες αγορές στις οποίες απευθύνεται το προϊόν της Compucare είναι:
* Τράπεζες (δάνεια όλων των τύπων, πιστωτικές κάρτες)
* Σταθερή & κινητή τηλεφωνία
* Ασφαλιστικές εταιρείες
* Εταιρείες χρονομισθώσεων
* Εμπορικές αλυσίδες
* Ιδιωτικά νοσηλευτικά κέντρα
* Εισπρακτικές εταιρείες


Βασικά χαρακτηριστικά & λειτουργίες
Οι λειτουργικές ενότητες της CTCollect Debt Platform παρέχουν τόσο στους μάνατζερ όσο και στους χειριστές της πλατφόρμας απεριόριστες δυνατότητες στη μελέτη-ανάλυση του χαρτοφυλακίου, στο σχεδιασμό και την άσκηση της πολιτικής για την είσπραξη των απαιτήσεων μέσω παραμετρικών διαδικασιών και ενεργειών. Αυτές προσαρμόζονται στην εκάστοτε εφαρμογή με απλό γρήγορο και φιλικό τρόπο.
 
* Ανταλλαγές δεδομένων: Η CTCollect Debt Platform υποστηρίζει τις πλέον γνωστές πλατφόρμες διαχείρισης πελατολογίων και λογαριασμών (AS/400, DB2,Oracle, Sybase, MSSQL, Access, ERP SAP, ERP Atlantis, Ωmega, Excel, TXT,CSV XML κ.ά.), ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας κάθε επιχείρησης. Εχει ενσωματωμένα συστήματα διασύνδεσης (interfaces) με αυτές τις πλατφόρμες για την ανταλλαγή δεδομένων και για την απευθείας ενημέρωσή της από αυτές σε πραγματικό χρόνο. Μέσω αυτών των συστημάτων διασύνδεσης διαχειρίζεται τα αρχεία των περισσοτέρων τραπεζικών φορέων, των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών Leasing και των μεγάλων εμπορικών αλυσίδων.

* Αναθέσεις υποθέσεων στους χειριστές (Queue lists): Ο καταμερισμός του χαρτοφυλακίου και η ανάθεση των προς διαχείριση υποθέσεων γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, με τη χρήση παραμέτρων και ποιοτικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τους ισχύοντες σε κάθε επιχείρηση εταιρικούς κανόνες. Χάρη σε αυτές τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητας των χειριστών της εφαρμογής.

* Κέντρο Πληροφόρησης Πελατών (Customers Information Center): Πλήρης διαχείριση όλων των διαθέσιμων στοιχείων των πελατών, με γραφική απεικόνιση της κατάστασης των υποχρεώσεων κάθε πελάτη, ομαδοποιημένων σε βασικές κατηγορίες (contact, promise, payments). Οι πληροφορίες αυτές προβάλλονται στη βασική οθόνη του συστήματος.

* Κέντρο δημιουργίας κωδικών ενεργειών-επικοινωνίας (Contact Center – Alerts): Τα βασικά χαρακτηριστικά του Κέντρου είναι:
- Παραμετροποιημένη λειτουργία δημιουργίας κωδικών ενέργειας μέσων και τρόπων επικοινωνίας.
- Λειτουργία “letter shop” για τον καθορισμό των διάφορων τύπων επιστολών και των πάσης φύσεως εντύπων (εξώδικα, διαταγές πληρωμής κ.λπ.).
- Κέντρο ορισμού αποστολής SMS, FAX, e-mail, με τη δημιουργία σεναρίων για ημερομηνία και ώρα επικοινωνίας.
- Παραμετροποιούμενη αυτοματοποιημένη τηλεφωνική επικοινωνία σε τρεις βασικές καταστάσεις λειτουργίας (Power, Preview, Inbound) και ορισμός των δικαιωμάτων και των χαρακτηριστικών των χειριστών σε σχέση με την τηλεφωνική επικοινωνία.
- Προσδιορισμός των τύπων των τηλεφωνικών αριθμών (οικίας, εργασίας, κινητού) και της σειράς προτεραιότητας κατά την κλήση.
- Ενημερωτικά alerts για την επικείμενη λήξη συγκεκριμένων προθεσμιών.
- Δυνατότητα δημιουργίας αλληλουχίας ενεργειών.

M.I.S. (Εξαγωγή στατιστικών αναφορών-εκτυπώσεων)
Το ενσωματωμένο σύστημα M.I.S. δημιουργεί στατιστικές αναφορές για όλο το κύκλωμα διαχείρισης ενεργειών, δεδομένων αποτελεσμάτων επικοινωνίας. Μέσω απλού και φιλικού interface, παρέχει στους Managers δυνατότητες επιλογής διαφορετικών κριτηρίων, με το συνδυασμό των οποίων μπορούν να δημιουργούν τις δικές τους ειδικές στατιστικές έρευνες, να αρχειοθετούν τα αποτελέσματά τους και να τα χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή τα χρειαστούν. Παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε φύλλα εργασίας του Excel για τη δημιουργία γραφικών απεικονίσεων, όπως και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε άλλα εξειδικευμένα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων.
Από τις αναφορές που παράγει το σύστημα διοικητικής πληροφόρησης ξεχωρίζουμε τις εξής:
- Portfolio status με ανάλυση διαφόρων δεικτών
- Collectors Activity Report για την ανάλυση της δραστηριότητας των χρηστών
- Aging Report για την ανάλυση της ωρίμανσης των απαιτήσεων της επιχείρησης
- Bucket flow
- Target & Incentives by Month
- Deviation
- Assignment Report
- Performance Report
- Legal Asset Research
- Assignments VS Performance
- Settlement Strategy
- Customer Status Profile
- Portfolio Analysis
- Portfolio Overview
- Λειτουργίες διασύνδεσης και επικοινωνίας της CTCollect Platform με άλλα συστήματα
- C.T.I. (Computer Telephony Integration): Ενσωματωμένος dialer που υποστηρίζει τα πλέον γνωστά τηλεφωνικά κέντρα (Avaya, Samsung, NEC,Mitel,Panasonic)
- ASPECT
- Unified IP Integration
- S.M.S. Communication Server: Χρήση της τεχνολογίας GSM για τη μαζική αποστολή SMS
- FAX integration: Σύνδεση με FAX Server για την αποστολή και λήψη fax
- Email Send/Receive: Σύνδεση με SMTP Server για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πλήρης κάλυψη και ανοικτά πρότυπα
Δυνατά σημεία

Η CTCollect Debt Platform μέσω των πολλών και διαφορετικών λειτουργικών υποσυστημάτων παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης όλου του φάσματος των ενεργειών που απαιτεί το δύσκολο έργο της είσπραξης. Ταυτόχρονα παρέχει πολλαπλά interfaces λειτουργίας, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες οποιασδήποτε χωροταξικής δομής. Η πλατφόρμα υποστηρίζει ανοικτά διαδικτυακά πρότυπα, όπως HTTP, HTTPS, XML και Web Services, και συνεργάζεται πλήρως με τις τεχνολογίες Microsoft .Net και Java 2 Platform Enterprise Edition.

* Φιλικό και λειτουργικό σύστημα επικοινωνίας με τους χρήστες
* Αυτοματοποιημένο και ταχύτατο workflow
* Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας
* Παραμετρικός ορισμός αλληλουχίας ενεργειών
* Χρήση alerts για την επικείμενη λήξη προθεσμιών