Αρχική
Τι είναι το Supply Chain Management
Η σωστή οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησής σας, με τη βοήθεια ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος, μπορεί να μειώσει δραστικά το κόστος αποθήκευσης και να επιταχύνει τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πελατών σας. H διαχείριση των πόρων κάθε επιχείρησης δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει τη διαχείριση των προμηθειών της. Από την άλλη, υπάρχουν επιχειρήσεις που αυτή η αυτονόητη ανάγκη είναι ζωτικής σημασίας για την επιχειρηματική συνέχεια. Τέτοιες είναι συνήθως μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν σε κλάδους όπου απαιτείται η ύπαρξη αποθηκών μεγάλου μεγέθους, με ευρεία διαχείριση κωδικοποιημένων στοιχείων.
Μία λύση διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας συνήθως περιλαμβάνει διαδικασίες διανομής, διαχείριση επιστροφών, διαχείριση αποθήκης, καθώς επίσης συστήματα αυτόματης καταγραφής δεδομένων, τιμολόγησης, προγραμματισμού ζήτησης και, εφόσον μιλάμε για βιομηχανική επιχείρηση, θα πρέπει μερικώς να καλύπτονται και θέματα της παραγωγικής διαδικασίας. Είναι λάθος να πούμε ότι οι λύσεις SCM είναι άχρηστες για μικρότερες επιχειρήσεις. Απλώς σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές και οι ολοκληρωμένες λύσεις είναι διαφορετικές τόσο ως προς τα στοιχεία που τις δομούν όσο - συχνά - και ως προς τις λειτουργίες τους. Ετσι, σε μικρότερες επιχειρήσεις με μικρές αποθήκες, ορισμένες σουίτες SCM θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά τα κόστη διαχείρισης των αποθεμάτων τους, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακος. Με δεδομένο ότι τα ανάλογα προγράμματα ξεκίνησαν ως εξέλιξη λύσεων διαχείρισης αποθήκης με τη χρήση συστημάτων Πληροφορικής, αναπόσπαστο μέρος τους αποτελεί η Διαχείριση Αποθήκης. Στόχος αυτού του σημαντικού υποσυστήματος είναι η μείωση του κόστους αποθήκευσης και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης, επιταχύνοντας τη διαδικασία χειρισμού των παραγγελιών, η εντατικοποίηση των λειτουργιών της αποθήκης, παρέχοντας διαφανή και ακριβή στοιχεία των αποθεμάτων και η βελτίωση της χωροθετικής διευθέτησης της αποθήκης. Ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες ολοκληρώνονται με ειδικά Συστήματα Αυτόματης Καταγραφής Δεδομένων (Automated Data Capture Systems), τα οποία συνδέονται με το ERP της επιχείρησης, με αποτέλεσμα η διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων να ολοκληρώνεται ταχύτερα. Το ADCL ενσωματώνεται στις περισσότερες ανάλογες λύσεις, έτσι ώστε τα ακριβή δεδομένα να διαμοιράζονται σε όλο το φάσμα της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο, κάτι που βελτιώνει σημαντικά τη συνολική απόδοση της επιχείρησης. Βασικοί στόχοι του υποσυστήματος είναι η δυνατότητα συγκέντρωσης και χρήσης ακριβών στοιχείων για τα αποθέματα σε πραγματικό χρόνο, η βελτίωση της αποδοτικότητας της αποθήκης και η αύξηση της "ορατότητας" των στοιχείων για τα αποθέματα.
Η λύση της Παραγωγής περιλαμβάνει τις διαδικασίες της παραγωγής (παραγγελίες παραγωγής, τεχνικές προδιαγραφές, σχεδιασμό προσφορών κ.λπ.). Η σημαντικότερη δυνατότητα του υποσυστήματος ίσως είναι η δυνατότητα της διοίκησης της επιχείρησης να αλλάξει ή να διαφοροποιήσει τις μεθόδους και διαδικασίες της παραγωγής για να αντανακλούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της, μειώνοντας τα αποθέματα στο απολύτως απαραίτητο, μαζί με τα κόστη. Σε αυτό το πλαίσιο, η λύση μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να γίνουν σημαντικές αλλαγές στις τρέχουσες διαδικασίες παραγωγής της επιχείρησης, ξεκινώντας με μία βασική εφαρμογή και προσθέτοντας μία-μία τις λειτουργικότητες που χρειάζεται η επιχείρηση. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί ότι το σημαντικότερο τμήμα των λύσεων SCM είναι η μελέτη υλοποίησης και εφαρμογής. Αντίθετα με άλλα συστήματα, το SCM στις περισσότερες περιπτώσεις έρχεται να εξυπηρετήσει υπάρχουσες διαδικασίες και η μόνη παρέμβαση ίσως είναι ένας ελαφρός ανασχεδιασμός τους. Συνεπώς, μία μελέτη υλοποίησης είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση κάποιων διαδικασιών με τις επακόλουθες ζημίες. Πέρα από τα εσωτερικά οφέλη που ακολουθούν την υιοθέτηση ανάλογης λύσης, υπάρχουν και εξωτερικά οφέλη. Πρόκειται για τα πλεονεκτήματα μίας πιο ευέλικτης οικονομικής πολιτικής, που δίνει φτερά στις πωλήσεις. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα των εταιρειών που αντιπροσωπεύουν/αναπτύσσουν και εγκαθιστούν ανάλογα λογισμικά. Λειτουργίες όπως η διαχείριση επιστροφών, μπορεί να μοιάζουν εύκολες, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα με μεσο-μακροπρόθεσμες συνέπειες, εφόσον αμεληθούν. Αν η επιχείρησή σας, για παράδειγμα, ανήκει στο χώρο της λιανικής, μία συστηματοποιημένη προσέγγιση επιστροφών θα μπορούσε να είναι σωτήρια, αφού θα αντιμετώπιζε δραστικά το πρόβλημα των δυσαρεστημένων πελατών. Ας υποθέσουμε ότι πρόκειται για πελάτες, οι οποίοι για κάποιον λόγο θέλουν να επιστρέψουν ένα προϊόν. Εάν η διαδικασία επιστροφής της επιχείρησης είναι πολύπλοκη, αργή ή δύσχρηστη, η δυσαρέσκεια των πελατών θα αυξηθεί, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο οποιαδήποτε μελλοντική σχέση τους με την επιχείρηση. Αντίθετα, μία γρήγορη και εύκολη διαδικασία επιστροφής προϊόντος μπορεί να μετατρέψει την επαφή με έναν δυσαρεστημένο πελάτη σε επιχειρησιακή ευκαιρία. Με επαγγελματικούς χειρισμούς κατά τη διαδικασία επιστροφής, εξασφαλίζετε την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των πελατών της επιχείρησης.
LOGISTICS & SCM
Με δεδομένο ότι τα logistics αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, στη διατήρηση των προϊόντων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην πλήρη αξιοποίηση των υλικών μέσων της επιχείρησης, στη μεταφορά των προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τις μικρότερες δυνατές καθυστερήσεις, αυτά συνδέονται άρρηκτα με τις λύσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κατά κάποιον τρόπο, τα logistics είναι η συνολικότερη εικόνα στην οποία εντάσσεται το SCM, δεδομένου ότι αν κάποιος δει το ζήτημα από την πλευρά των logistics, αυτά υποστηρίζονται από εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού που αναλαμβάνουν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ήτοι το ERP, το Supply Chain Execution-SCE και τα συστήματα διαχείρισης αποθήκης WMS (Warehouse Management System), που αποτελούν ουσιαστικά τον πυρήνα του SCM. Παράλληλα, τα logistics εξυπηρετούνται από τεχνολογίες αναγνώρισης και κτήσης δεδομένων που έχουν ως ρόλο τη συλλογή της πληροφορίας τη στιγμή της δημιουργίας της και τη μεταβίβασή της στο κεντρικό πρόγραμμα για επεξεργασία. Τέτοιες υποδομές είναι τα φορητά τερματικά χειρός, τα τερματικά περονοφόρων οχημάτων, οι τεχνολογικές λύσεις Αυτόματης Αναγνώρισης και Κτήσης Δεδομένων (Automatic Identification and Data Capture-AIDC), στις οποίες ανήκουν ο γραμμωτός κώδικας (barcode), οι "έξυπνες" κάρτες, τα συστήματα αναγνώρισης χαρακτήρων και οι εφαρμογές ασύρματης αναγνώρισης, ευρύτερα γνωστές με το ακρωνύμιο RFID (Radio Frequency IDentification).
Στο άλλο άκρο, τα συστήματα Τηλεματικής προσφέρουν στοιχεία προς επεξεργασία. Πρόκειται για τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές και αποτελούνται από πολλά μέρη hardware (πομποδέκτες, κεραίες, μικροϋπολογιστές, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δορυφόροι) και software (συστήματα GIS, πρωτόκολλα επικοινωνίας), με βασική λειτουργία την καταγραφή της γεωγραφικής θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο και την απεικόνισή της σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χάρη σ' αυτά, η επιχείρηση μπορεί να γνωρίζει πού βρίσκονται τα οχήματα και τα εμπορεύματά της. Δεν θα δούμε περισσότερα γι' αυτό το θέμα εδώ, δεδομένου ότι θα ασχοληθούμε εκτενέστερα σε επόμενη ενότητα αφιερωμένη στη Διαχείριση Στόλου Οχημάτων.