Αρχική
Τι είναι το outsourcing
Μήπως οι μηχανογραφικές λύσεις που αποφασίσατε να υλοποιήσετε εσωτερικά και με δικούς σας πόρους,είναι καλύτερα να ανατεθούν σε εταιρείες που ειδικεύονται στους συγκεκριμένους τομείς; Το outsourcing είναι η ανάθεση μέρους των υπηρεσιών και εργασιών μίας επιχείρησης σε μία εταιρία που εξειδικεύεται σε κάποιον τομέα. Στη περίπτωση των συστημάτων Πληροφορικής, η έννοια αυτή εκτείνεται στις διαχειριζόμενες υπηρεσίες, δηλαδή, στην προσφορά λύσεων Πληροφορικής με το "ένδυμα" της υπηρεσίας, κάτι που, όπως θα δούμε παρακάτω, γλιτώνει από σημαντικά έξοδα μία επιχείρηση, αλλά πάνω απ' όλα, απελευθερώνει ζωτικούς πόρους της, ώστε να ασχοληθεί εντατικότερα με το βασικό επιχειρηματικό αντικείμενό της. Συνήθως, οι υπηρεσίες αυτές είναι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσίες παροχής λογισμικών εφαρμογών, όταν διατίθενται για χρήση από την επιχείρηση εξειδικευμένα προγράμματα όπως ERP (για τη διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων), CRM (για τη διαχείριση των πελατών), WMS (για τη διαχείριση της αποθήκης), εφαρμογές μηχανογραφημένης λογιστικής, ηλεκτρονικού εμπορίου κ.ά., υπηρεσίες παροχής και διαχείρισης δικτύωσης, όπου η εταιρεία που προσφέρει το outsourcing αναλαμβάνει να δικτυώσει την επιχείρηση είτε εσωτερικά (μέσω Intranet) είτε τοπικά (μέσω LAN/δικτύων μικρής εμβέλειας ή WAN/δικτύων μεγάλης εμβέλειας) είτε διαδικτυακά, υπηρεσίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup), καθώς και ανάκτησης δεδομένων (disaster recovery) και υπηρεσίες πωλήσεων μέσω τηλεφώνου (call centers).
Ανάλογες λύσεις θεωρούνται πρόσφορες, δεδομένου ότι επιτρέπουν στην επιχείρηση να εξοικονομήσει σημαντικά κεφάλαια, γιατί αποφεύγει την αγορά υλικού (hardware) και λογισμικού (software), όπως επίσης αποφεύγει τις δαπάνες για τη δημιουργία και τη στελέχωση τμημάτων που θα διαχειρίζονται το hardware και το software. Είναι σαφές, βεβαίως, ότι ανάλογες λύσεις προτιμώνται συνήθως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις - υπό αυτή την έννοια, ωστόσο, εφόσον η ανάθεση εργασιών σε τρίτους συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου, περιορισμό των λειτουργικών εξόδων, καλύτερη επιχειρηματική λειτουργία και οργάνωση και επικέντρωση στους τομείς ζωτικής σημασίας, ορισμένες υπηρεσίες outsourcing αφορούν και σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
ΠΟΤΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ
Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος αγοράς του εξοπλισμού, αν η επιχείρηση δεν προσέφευγε σε outsourcing. Αυτό αποτελείται από το κόστος των υλικών και των μηχανημάτων, αλλά και των αδειών λογισμικού, καθώς επίσης από το κόστος συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και λογισμικού, όπως και από τα έξοδα πρόσληψης προσωπικού για να διαχειρίζεται/συντηρεί/εγκαθιστά τις λύσεις Πληροφορικής. Αν σε ετήσια βάση η επένδυση που θα απαιτηθεί μετά τον πρώτο χρόνο (συνυπολογίζοντας τις αποσβέσεις), δημιουργεί συνολικό ενδοεπιχειρησιακό κόστος μεγαλύτερο από το 1/3 του κόστους της ανάθεσης των σχετικών εργασιών σε τρίτους, θα πρέπει να αρχίσετε να εξετάζετε σοβαρά την καταφυγή σας σε ανάλογη λύση.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Δεδομένης της πολυπλοκότητας των συμβολαίων outsourcing η βασικότερη σύσταση που μπορεί να κάνει σε μία επιχείρηση που σκέπτεται σοβαρά το outsourcing, είναι να ζητήσει την συνδρομή κάποιου συμβούλου επιχειρήσεων εξειδικευμένου σε θέματα outsourcing. Δεδομένου ότι η απόφαση για λήψη εξωτερικών υπηρεσιών θα πρέπει να βασίζεται σε δύο άξονες: στο κόστος και στην ποιότητα των υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να αναλωθείτε σε ένα ατελέσφορο κυνήγι χαμηλών τιμών. Θα πρέπει να αποφύγετε τη σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων και να συμπεριλάβετε ασφαλιστικές δικλίδες και ρήτρες.